hanngupengyou.edu.vn

HỌC TIẾNG TRUNG QUA CHỦ ĐỀ CLIP “LÀM BẠN DIỄN THẬT KHÔNG DỄ DÀNG MÀ”

 
那个我邀请上来我的搭档帮我一下,小苒

Nàgè wǒ yāoqǐng shànglái wǒ de dādàng bāng wǒ yīxià, xiǎo rǎn

Tôi muốn mời bạn diễn lên trợ giúp tôi, Tiểu Nhiễm

请搭档要做什么

Qǐng dādàng yào zuò shénme
Anh muốn bạn diễn trợ giúp gì nào.

因为刚才霍尊哥夹了苹果

Yīnwèi gāngcái huò zūn gē jiāle píngguǒ

Vì vừa rồi anh Hoắc Tôn có trình diễn màn kẹp táo

你夹小苒是吧
Nǐ jiā xiǎo rǎn shì ba

Nên bạn muốn kẹp Tiểu Nhiễm.

做搭档太难了吧

Zuò dādàng tài nánle ba

Làm bạn  diễn quả thật không dễ dàng mà

因为我夹不了苹果

Yīnwèi wǒ jiā bùliǎo píngguǒ

 Vì tôi không kẹp được táo

我夹苹果我胳膊就坏了

Wǒ jiā píngguǒ wǒ gēbó jiù huàile
Nếu kẹp táo thì cánh tay của tôi phế mất

我只能请上来我的搭档,然后助我一下

Wǒ zhǐ néng qǐng shànglái wǒ de dādàng, ránhòu zhù wǒ yīxià
Tôi chỉ có thể mời bạn diễn lên đây, sau đó giúp tôi một chút
哇 Wa
很稳,很稳
Hěn wěn, hěn wěn
Rất vững...rất vững...

这可以,这真的可以

Zhè kěyǐ, zhè zhēn de kěyǐ
Được, có vẻ được đấy...

好,慢点慢点

Hǎo, màn diǎn màn diǎn

Tuyệt quá, từ từ nào, từ từ nào

重点是小苒还在上面帮他吹

Zhòngdiǎn shì xiǎo rǎn hái zài shàngmiàn bāng tā chuī
Quan trọng là khi ngồi ở trên Tiểu Nhiễm còn khen cậu ấy nữa nhé

很稳,真的很稳

Hěn wěn, zhēn de hěn wěn
Rất vững...thật sự rất vững...
然后我在下面
Ránhòu wǒ zài xiàmiàn
Còn tôi ở dưới thì..
是有多稳,真的很稳是吗?
Shì yǒu duō wěn, zhēn de hěn wěn shì ma?

Vững như thế nào, thật sự rất vững phải không ạ?

没有,我就是心里很坦荡地说

Méiyǒu, wǒ jiùshì xīnlǐ hěn tǎndàng de shuō
Cũng không phải, thực ra thì tôi nói rất vô tư thôi
很稳,很稳 
Hěn wěn, hěn wěn
Rất vững...rất vững...
 

重点是上去那一下有点往前栽

Zhòngdiǎn shì shàngqù nà yīxià yǒudiǎn wǎng qián zāi
Quan trọng là lúc vừa mới ngồi lên thì có vẻ như bạn muốn ngã về phía trước thì phải..

然后霍尊马上过来要保护

Ránhòu huò zūn mǎshàng guòlái yào bǎohù

Sau đó đúng lúc Hoắc Tôn định chạy tới để phụ giúp

结果立刻保持了平衡
Jiéguǒ lìkè bǎochíle pínghéng
Thì ngay lậy tức đã giữ được cân bằng

好吧,好吧,来…谢谢

Hǎo ba, hǎo ba, lái ….xièxiè
Rất tốt...rất tốt...xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *