HSK LÀ GÌ?

HSK LÀ GÌ?

2021-08-06 16:14:02 396

1. HSK LÀ GÌ?

HSK là viết tắt của 汉语水平考试 (Hànyǔ shuǐpíng kǎoshì), là kỳ thi kiểm tra trình độ Hán ngữ, dành cho những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Hán (bao gồm người ngoại quốc, người Hoa ở nước ngoài hoặc thậm chí là một số dân tộc thiểu số ở Trung Quốc). 

Kỳ thi trình độ Hán ngữ (HSK) được thiết kế và phát triển bởi Trung tâm kiểm tra trình độ Hán ngữ - trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (北京语言大学). Kỳ thi HSK bao gồm ba mức độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

HSK được tổ chức thường xuyên ở Trung Quốc và nước ngoài hàng năm. Người tham gia thi HSK, sau khi đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định sẽ được cấp chứng chỉ trình độ tiếng Trung tương ứng.

2. KỲ THI HSK CÓ NHỮNG CẤP BẬC NÀO?

Hiện nay kỳ thi HSK có 6 cấp. Cấp bậc càng cao tương ứng với trình độ tiếng Trung càng thành thục.

  • HSK cấp 1 và cấp 2 : sơ cấp thấp, chưa được cấp chứng chỉ.
  • HSK cấp 3 và cấp 4 : sơ cấp Trung.
  • HSK cấp 5 và cấp 6 : cao cấp.

Chứng chỉ HSK mới được áp dụng từ năm 2009 gồm 6 cấp bậc. Tương ứng với 6 cấp bậc của khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ

Cấp bậc HSK – Khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ (CEF)

HSK Lượng từ vựng HSK

Khung tham chiếu
ngôn ngữ Châu Âu (CEF)

HSK cấp độ 1 Khoảng 150 từ A1
HSK cấp độ 2 Khoảng 300 từ A2
HSK cấp độ 3 Khoảng 600 từ B1
HSK cấp độ 4 Khoảng 1200 từ B2
HSK cấp độ 5 Khoảng 2500 từ C1
HSK cấp độ 6 Trên 5000 từ C2

 

3. VÌ SAO CẦN THI LẤY BẰNG HSK?

Chứng chỉ HSK là căn cứ để các trường Đại học, Cao đẳng ở Trung Quốc xét tuyển du học sinh. HSK cũng là căn cứ để các công ty, tổ chức tuyển nhân viên. Vì vậy, nếu bạn đang có nhu cầu sang Trung Quốc vì mục đích học tập hoặc làm việc, thì bạn cần phải tham dự kỳ thi HSK để đạt được chứng chỉ mà bên phía Trung Quốc yêu cầu (thường là cấp 4 hoặc cấp 5).

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ở Việt Nam cũng yêu cầu chứng chỉ HSK khi xét tuyển nhân viên.

Nhiều trường Đại học ở Việt Nam cũng lấy HSK là chuẩn đầu ra cho sinh viên của mình. 

Đó  là một trong những lí do khiến bạn nên tham gia thi HSK.

4. HIỆU LỰC CỦA BẰNG HSK?

Tương tự các chứng chỉ TOEIC, IELTS, TOEFL… chứng chỉ HSK có hiệu lực 2 năm kể từ ngày cấp.

5. CẤU TRÚC ĐỀ THI HSK

HSK 1

HSK 1 là mức cơ bản nhất, trình độ này thường không cần phải thi. HSK 1 cũng không được cấp chứng chỉ. 

HSK 2

HSK 2 là mức cơ bản trong hệ thông cấp bậc HSK.  Thời gian làm bài HSK 2 là 55 phút, trong đó có 35 câu nghe trong vòng 25 phút. Phần đọc hiểu 20 phút với 25 câu hỏi. 5 phút dùng để điền thông tin cơ bản và 5 phút còn lại để điền đáp áp vào giấy trả lời.
Mỗi bài thi HSK sẽ có tổng điểm hai phần là 200 điểm. Nếu đạt tối thiểu 120 điểm, thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ HSK cấp 2.

HSK 3

Thời gian làm bài thi HSK 3 là 90 phút. Phần nghe 40 câu trong vòng 35 phút. Phần đọc hiểu gồm 30 câu trong vòng 20 phút. Cuối cùng là phần Viết với 10 câu trong vòng 15 phút. Tương tự như HSK 2, bạn cũng 5 phút dùng để điền thông tin cơ bản và 5 phút còn lại để điền đáp áp vào giấy trả lời.

Nếu đạt được HSK 3 nghĩa là trình độ tiếng Trung của bạn ở mức tương đối tốt. Điểm số mỗi phần là 100 điểm. Tổng cho 3 phần Nghe, Đọc, Viết của bài thi HSK 3 là 300 điểm. Điểm số tối thiểu để được cấp chứng chỉ HSK 3 là 180 điểm.

HSK 4

Bài thi HSK cấp độ 4 vẫn gồm có 3 phần thi là: Nghe, Đọc hiểu và Viết. Thời gian thi kéo dài trong 90 phút. Phần nghe có 45 câu thi trong 30 phút. Phần đọc gồm 40 câu thi trong 35 phút. Cuối cùng là phần viết 15 câu trong 25 phút. Bạn vẫn sẽ có thêm 5 phút điền thông tin và 10 phút để chép đáp án vào giấy trả lời.
Thông thường khi đi du học Trung Quốc, nếu bạn đạt được HSK 4 thì sẽ được miễn thi đầu vào. 

HSK 5

Bài thi HSK 5 dành cho những người có trình độ tiếng Trung cao cấp. Nghĩa là bạn có thể xem phim, tạp chí Trung Quốc và có khả năng viết những đoạn văn dài bằng tiếng Trung. Bài thi HSK cấp độ 5 kéo dài đến 125 phút với 3 phần thi. Phần nghe dài 30 phút, đọc hiểu 40 phút và viết 40 phút.
Bạn vẫn sẽ có 5 phút để điền thông tin cá nhân và 10 phút điền vào tờ giấy trả lời. Để đạt được HSK cấp độ 5, bạn cần phải biết ít nhất 2.500 từ tiếng Trung. Trong số đó có khoảng 1.300 từ không thông dụng.

HSK 6

HSK 6 là cấp cao nhất của kỳ thi HSK. Đây là cấp bậc dành cho những người thành thạo tiếng Trung và có thể viết văn, luận văn bằng ngôn ngữ này.  Bài thi vẫn gồm 3 kỹ năng Nghe, Đọc hiểu và Viết trong thời gian 125 phút. Nghe 50 câu trong 35 phút, Đọc 50 câu trong 45 phút và Viết 1 câu trong 40 phút.
Thêm 5 phút để thí sinh điền thông tin và 10 phút cuối cùng để ghi đáp án vào giấy trả lời.

                    
                   

6. ĐỊA ĐIỂM THI HSK TẠI VIỆT NAM

Danh sách các địa điểm tổ chức kỳ thi HSK trên toàn thế giới có thể được tìm thấy tại trang web của Tổng bộ Viện Khổng Tử HANBAN 

http://www.chinesetest.cn/index.do

Bình luận: